فروشگاه کشتی کج و مبارزات رزمی

خرید پستی کشتی کج, مبارزات آزاد و بوکس, فوتبال

WWE Undertaker: The Streak 2012

سال ساخت : کارگردان : مدت زمان فیلم : دسته بندی : هوم ویدیو قیمت : 4000 تومان
امتیاز در نظر گرفته شده برای این فیلم :
/5
WWE Undertaker: The Streak 2012

هوم ویدیو جدید اندرتیکر با نام د استریک ۲۰۱۲
شامل تمامی مسابقات اندرتیکر در رسلمینیا و مستند

۵۴۰ دقیقه

DVDRip x264-RUDOS

۴,۰۰۰ تومان

لیست مسابقات:

Disc 1
the beginning

Dark Days

bad Ass

Deadman Returns

Championship Level

Streak vs Career

End of an Era

The Streak

Disc 2
Wrestlemania VII 24th March,1991
Victim: jimmy superfly snuka

Wrestlemania VIII 5th April,1992
Victim: Jake The Snake Roberts

Wrestlemania IX 4th April,1993
Victim: giant Gonzalez

Wrestlemania XI 2nd April,1995
Victim: king kong bundy

Wrestlemania XII 31st March,1996
Victim: Diesel

Wrestlemania 13 23rd March,1997
No Disqualification Match for the WWE Championship
Victim: Sycho Sid

Wrestlemania XIV 29th March,1998
Brother vs Brother
Victim: Kane

Wrestlemania XV 28th march,1999
Hell in a Cell Match
Victim: Big Boss Man

Wrestlemania X-Seven 1st April,2001
Victim: Triple H

Disc 3
Wrestlemania X8 17th March,2002
No Disqualification Match
Victim: Nature Boy Ric Flair

Wrestlemania XIX 30th March,2003
Handicap Match
Victim: Big Show & A-Train

Wrestlemania XX 14th march,2004
Victim: Kane

Wrestlemania 21 3rd April,2005
Legend vs Legend Killer
Victim: Randy Orton

Wrestlemania 22 2nd April,2006
Casket match
Victim: Mark Henry

Wrestlemania 23 1st April,2007
World Heavyweight Championship Match
Victim: Batista

Wrestlemania XXIV 30th March,2008
World Heavyweight Championship Match
Victim: Edge

Disc 4
Wrestlemania 25 5th April,2009
Victim: Shawn Michaels

Wrestlemania XXVI 28th March,2010
Streak vs Career
Victim: Shawn Michaels

Wrestlemania XXVII 3rd April,2011
No Holds Barred Match
Victim: Triple H

Wrestlemania XXVIII 1st April,2012
End of an Era Hell in a Cell Match
Victim: Triple H

Blu-Ray Extras
Wrestlemania XXIV
Undertaker & Edge History Package

Wrestlemania 25
Undertaker & shawn Michaels History Package

Wrestlemania XXVI
Streak vs Career History package

Wrestlemania XXVII
Undertaker & Triple H History Package

Wrestlemania XXVIII
Undertaker & Triple H History Package


۲ ديدگاه به ثبت رسيده است

  1. حسین می‌گه:

    چطورباید مسابقات د استریک اندرتیکرراخرید

ديدگاهي بدهيد !