فروشگاه کشتی کج و مبارزات رزمی

خرید پستی کشتی کج, مبارزات آزاد و بوکس, فوتبال

Pride FC Collection

سال ساخت : کارگردان : مدت زمان فیلم : دسته بندی : Pride FC قیمت : تومان
امتیاز در نظر گرفته شده برای این فیلم :
/5

Pride FC Collection

PFChighoctane

تمامی مسابقات برگزار شده توسط Pride FC بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷

شماره تماس برای سفارش:

۰۹۳۵۳۵۹۹۶۴۴

۰۹۱۹۴۶۳۳۸۹۹

———————————————

لیست ایونت های پراید اف سی انجام شده:

۱۹۹۷٫۱۰٫۱۱ – Pride.FC.01.DVDRiP.XViD-MaM
۱۹۹۸٫۰۳٫۱۵ – Pride.FC.02.DVDRiP.XViD-MaM
۱۹۹۸٫۰۶٫۲۴ – Pride.FC.03.DVDRiP.XViD-MaM
۱۹۹۸٫۱۰٫۱۱ – Pride.FC.04.DVDRiP.XViD-MaM
۱۹۹۹٫۰۴٫۲۹ – Pride.FC.05.DVDRiP.XViD-MaM
۱۹۹۹٫۰۷٫۰۴ – Pride.FC.06.DVDRiP.XViD-MaM
۱۹۹۹٫۰۹٫۱۲ – Pride.FC.07.DVDRiP.XViD-MaM
۱۹۹۹٫۱۱٫۲۱ – Pride.FC.08.DVDRiP.XviD-MaM
۲۰۰۰٫۰۱٫۳۰ – Pride.FC.08�.GP.2000.Opening.Round.Vol1.DVDRiP.XviD-MaM
۲۰۰۰٫۰۱٫۳۰ – Pride.FC.08�.GP.2000.Opening.Round.Vol2.DVDRiP.XviD-MaM
۲۰۰۰٫۰۵٫۰۱ – Pride.FC.08�.GP.2000.Finals.Vol1.DVDRiP.XviD-MaM
۲۰۰۰٫۰۵٫۰۱ – Pride.FC.08�.GP.2000.Finals.Vol2.DVDRiP.XviD-MaM
۲۰۰۰٫۰۶٫۰۴ – Pride.FC.09.New.Blood.DVDRiP.XviD-MaM
۲۰۰۰٫۰۸٫۲۷ – Pride.FC.10.Return.of.the.Warriors.DVDRiP.XviD-MaM
۲۰۰۰٫۱۰٫۳۱ – Pride.FC.11.Battle.Of.The.Rising.Sun.DVDRiP.XViD-MaM
۲۰۰۰٫۱۲٫۰۹ – Pride.FC.12.Cold.Fury.DVDRiP.XViD-MaM
۲۰۰۱٫۰۳٫۲۵ – Pride.FC.13.Collision.Course.DVDRiP.XviD-MaM
۲۰۰۱٫۰۵٫۲۷ – Pride.FC.14.Clash.Of.The.Titans.DVDRiP.XviD-MaM
۲۰۰۱٫۰۷٫۲۹ – Pride.FC.15.Raging.Rumble.DVDRiP.XviD-MaM
۲۰۰۱٫۰۹٫۲۴ – Pride.FC.16.Beast.From.The.East.DVDRiP.XviD-MaM
۲۰۰۱٫۱۱٫۰۳ – Pride.FC.17.Championship.Chaos.DVDRiP.XViD-MaM
۲۰۰۱٫۱۲٫۲۳ – Pride.FC.18.Cold.Fury.II.DVDRiP.XviD-MaM
۲۰۰۲٫۰۲٫۲۲ – Pride The Best Vol 1
۲۰۰۲٫۰۲٫۲۴ – Pride.FC.19.Bad.Blood.DVDRiP.XViD-MaM
۲۰۰۲٫۰۲٫۲۴ – Pride.FC.19.Bad.Blood.Ringside.Collectors.Edition.Extras.DVDRip.XviD-DHW
۲۰۰۲٫۰۴٫۲۸ – Pride.FC.20.Armed.And.Ready.DVDRip.XviD-aAF
۲۰۰۲٫۰۶٫۲۳ – Pride.FC.21.Demolition.DVDRip.XviD.PROPER-KmF
۲۰۰۲٫۰۷٫۲۰ – Pride The Best Vol 2
۲۰۰۲٫۰۸٫۲۸ – K-1.Pride.FC.Dynamite.2002.JAP.DVDRip.XviD-JETSET
۲۰۰۲٫۰۹٫۲۹ – Pride.FC.22.Beasts.From.The.East.2.DVDRip.XviD-MaM
۲۰۰۲٫۱۰٫۲۰ – Pride The Best Vol 3
۲۰۰۲٫۱۱٫۲۴ – Pride.FC.23.Championship.Chaos.2.DVDRip.XviD-KYR
۲۰۰۲٫۱۲٫۲۳ – Pride.FC.24.Cold.Fury.3.DVDRip.XviD-KYR
۲۰۰۳٫۰۳٫۱۶ – Pride.FC.25.Body.Blow.DVDRip.XviD-KYR
۲۰۰۳٫۰۶٫۰۸ – Pride.FC.26.Bad.To.The.Bone.DVDRip.XviD-KYR
۲۰۰۳٫۰۸٫۱۰ – Pride.Total.Elimination.2003.DVDRip.Xvid-MaM
۲۰۰۳٫۱۰٫۰۵ – Pride.FC.Bushido.1.DVDRip.XviD-KmF
۲۰۰۳٫۱۱٫۰۹ – Pride.FC.Final.Conflict.2003.DVDRip.XviD-LionsDen
۲۰۰۳٫۱۲٫۳۱ – Pride.FC.Shockwave.2003.DVDRip.XviD-DoN
۲۰۰۴٫۰۲٫۰۱ – Pride.FC.27.Inferno.DVDRip.AC3.XviD-KmF
۲۰۰۴٫۰۲٫۱۵ – Pride.FC.Bushido.2.DVDRip.XviD-KmF
۲۰۰۴٫۰۴٫۲۵ – Pride.FC.HW.GP.Total.Elimination.2004.DVDRiP.XviD-CLASSiCW4F
۲۰۰۴٫۰۵٫۲۳ – Pride.FC.Bushido.3.DVDRip.Xvid-MaM
۲۰۰۴٫۰۶٫۲۰ – Pride.FC.HW.GP.Critical.Countdown.2004.DVDRiP.XviD-CLASSiCW4F
۲۰۰۴٫۰۷٫۱۹ – Pride.FC.Bushido.4.DVDRip.XviD-BiSTRO
۲۰۰۴٫۰۸٫۱۵ – Pride.FC.Final.Conflict.2004.DVDRip.XviD.Internal-LionsDen
۲۰۰۴٫۱۰٫۱۴ – Pride.FC.Bushido.5.DVDRip.XViD-NHB
۲۰۰۴٫۱۰٫۳۱ – Pride.FC.28.High.Octane.Bonus.Fight.DVDRip.XviD-KmF
۲۰۰۴٫۱۰٫۳۱ – Pride.FC.28.High.Octane.PROPER.DVDRip.XviD-KmF
۲۰۰۴٫۱۲٫۳۱ – Pride.FC.Shockwave.2004.Bonus.Fight.DVDRip.XviD-KmF
۲۰۰۴٫۱۳٫۳۱ – Pride.FC.Shockwave.2004.DVDRip.AC3.XviD-KmF
۲۰۰۵٫۰۲٫۲۰ – Pride.FC.29.Fists.Of.Fire.DVDRip.Xvid-MaM
۲۰۰۵٫۰۴٫۰۳ – Pride.FC.Bushido.6.iNTERNAL.DVDRip.XviD-Hype
۲۰۰۵٫۰۴٫۲۳ – Pride.FC.Total.Elimination.2005.PPV-W4F
۲۰۰۵٫۰۵٫۲۲ – Pride.FC.Bushido.7.DVDRip.XviD-Hype
۲۰۰۵٫۰۶٫۲۶ – Pride.FC.Critical.Countdown.2005.DVDRip.XviD-LionsDen
۲۰۰۵٫۰۷٫۱۷ – Pride.FC.Bushido.8.DVDRip.XviD-Hype
۲۰۰۵٫۰۸٫۲۸ – Pride.FC.Final.Conflict.2005.DVDRip.XviD.Internal-LionsDen
۲۰۰۵٫۰۹٫۲۵ – Pride.FC.Bushido.9.PROPER.DVDRip.XviD-Hype
۲۰۰۵٫۱۰٫۲۳ – Pride.FC.30.Fully.Loaded.DVDRip.XviD-Hype
۲۰۰۵٫۱۲٫۳۱ – Pride.FC.Shockwave.2005.DVDRip.XviD-Hype
۲۰۰۶٫۰۲٫۲۶ – Pride.FC.Unbreakable.2006.PPV.DSRip.XviD-aAF
۲۰۰۶٫۰۴٫۰۱ – Pride.FC.Bushido.10.PPV.DSRip.XviD-aAF
۲۰۰۶٫۰۵٫۰۵ – Pride.FC.Total.Elimination.Absolute.PPV.DSRip.XviD-aAF
۲۰۰۶٫۰۶٫۰۴ – Pride.FC.Bushido.Survival.2006.PROPER.PPV.DSRip.XviD-aAF
۲۰۰۶٫۰۷٫۰۱ – Pride.Critical.Countdown.Absolute.2006.DSR.Xvid-MaM
۲۰۰۶٫۰۸٫۲۷ – Pride.FC.Bushido.Survival.Round.2.DSRip.XviD-aAF
۲۰۰۶٫۰۹٫۱۰ – Pride.FC.Final.Conflict.Absolute.2006.PPV.DSRip.XviD-aAF
۲۰۰۶٫۱۰٫۲۱ – Pride.FC.The.Real.Deal.2006.PPV.DSRip.XviD-KYR
۲۰۰۶٫۱۱٫۰۵ – Pride.FC.Bushido.Survival.2006.Finals.PPV.DSR.XviD-OMiCRON
۲۰۰۶٫۱۲٫۳۱ – Pride.FC.Shockwave.2006.PPV.DSR.XviD-OMiCRON
۲۰۰۷٫۰۲٫۲۴ – Pride.FC.33.The.Second.Coming.REPACK.PPV.DSR.XviD-OMiCRON
۲۰۰۷٫۰۴٫۰۸ – Pride.FC.34.Kamikaze.PPV.DSRip.XviD-aAF
۲۰۰۷٫۰۴٫۲۹ – PRIDE.Fighting.Decade.PPV.DSRip.XviD-aAF


ديدگاهي بدهيد !